ԱՊՊԱ և ապահովագրական այլ պայմանագրերի կնքում

Շարունակաբար ընդլայնելով իր ծառայությունների շրջանակը` ՖԻՆՔԱ-ն այսուհետ հնարավորություն է ընձեռում կնքել ԱՊՊԱ և ապահովագրական այլ պայմանագրեր ՖԻՆՔԱ-ի ցանկացած մասնաճյուղում: Դեռևս ՖԻՆՔԱ-ն համագործակցում է «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի,  «ՌՈՍԳՈՍՍՏՐԱԽ-ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ-ի և «ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ»  ՍՊԸ հետ և ակնկալում է ապագայում համագործակցել ՀՀ այլ ապահովագրական ընկերությունների հետ:

 

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 

 

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Last Modified 2018-07-11