«ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ

ingo

Եթե Ձեզ հետաքրքրում են

 • ԱՊՊԱ սակագներն ու պայմանները,
 • Բոնուս-Մալուս համակարգը,
 • ոչ ստանդարտ իրավիճակներում կիրառվող ապահովագրական հատուցումների հաշվարկման օրինակներն ու բացատրությունները,
 • ապահովագրության պայմանագրի վաղաժամկետ դադարեցման և լուծման դեպքերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:

Եթե Ձեզ հետաքրքրում են

 • ապահովագրական գումարի չափն ու հաշվարկման կարգը,
 • ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը,
 • ապահովագրության պայմանագրի վերակնքման, վերաձևակերպման կարգի ու պայմանների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:

Եթե Ձեզ հետաքրքրում են

 • ապահովադրի իրավունքներն ու պարտավորությունները,
 • ապահովագրավճարի վճարման կարգը, ձևը, ժամկետները,
 • պայմանագրում սահմանված ժամկետներում և կարգով չվճարելու հետևանքները,
 • վնասի գնահատման կարգը,
 • համաձայնեցված հայտարարագիրը,
 • ապահովագրական հատուցում ստանալու կարգի և գործընթացի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ապա այցելե′ք այստեղ:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:

 
 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2017 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Թարմացված է 2017-11-13