Վարկ «Բերրի»

Արագ, արդյունավետ և վստահելի լուծում Ձեր ֆերմայի համար:

Վարկի հիմնական նպատակն է օգնել հաճախորդներին ձեռք բերել անհրաժեշտ գործիքներ, տեխնիկա և այլ միջոցներ, որոնք կօգնեն բարելավել իրենց գյուղատնտեսական գործունեությունը: Որպես հաճախորդակենտրոն կազմակերպություն՝ ՖԻՆՔԱ–ն առաջարկեց իր տեսակի մեջ առաջին «Բերրի» վարկատեսակը: Այս ֆինանսական պրոդուկտը ստեղծված է հաճախորդի կողմից գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքների գնման գործընթացը հեշտացնելու նպատակով:

«Բերրի» վարկից օգտվող հաճախորդները կարող են ձեռք բերել ՖԻՆՔԱ գործընկեր կազմակերպությունների կողմից առաջարկված յուրաքանչյուր ապրանք, իսկ գումարը ՖԻՆՔԱ–ն  կփոխանցի կազմակերպությանը:

Վարկի հիմնական պայմանները՝

  • Վարկի գումարը՝ 75 000-1 500 000 ՀՀ դրամ,
  • Տարեկան տոկոսադրույք՝ 0-9% (տարեկան տոկոսադրույքը որոշվում է ըստ գումարի չափի, մարման ժամկետի և գործունեության կարիքների),
  • 6-ամսյա ժամկետ ունեցող վարկերի համար 0% տարեկան տոկոսադրույք,
  • 12-ամսյա ժամկետ ունեցող վարկերի համար առաջին 6 ամիսների համար տոկոսադրույք չի հաշվարկվում: Սկսած 7-րդ ամսից սկսում է հաշվարկվել +1.5% տոկոսադրույք,
  • Վարկի տրամադրման ժամկետ՝ 6-12 ամիս,
  • Վարկային հայտի ուսումնասիրությունը անվճար է:
Վարկ «Բերրի»-ի տրամադրման մանրամասն պայմանները՝

Վարկ «Բերրի»-ի պայմանները

Վարկ «Բերրի»-ի գործընկերները

Վարկ «Բերրի»-ի էական պայմանների ընդհանրական թերթիկ

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Last Modified 2018-11-09