Բաժնետերեր և ներդրողներ


Մեր բաժնետերերը

ՖԻՆՔԱ-ի բաժնետերը “ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ” Յու. Էյ նիդերլանդական կազմակերպությունն է

Մեր ներդրողները

Հեղինակավոր ներդրողների հետ համագործակցությունը 15 տարվա ընթացքում ձեռք բերված մեծ վստահության ապացույցն է

Պարտատոմսեր

ՖԻՆՔԱ –ն թողարկել է անվանական, ոչ փաստաթղթային, արժեկտրոնային պարտատոմսեր

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Վերջին թարմացումը 07.12.2018 13:50