Մեր բաժնետերերը

2011թ. նոյեմբերի 1-ին  «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ միակ բանետիրոջը՝ «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ» Ինք.-ին պատկանող «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ 136 742 բաժնետոմսերը փոխանցվեցին «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ» Յու. Էյ նիդերլանդական կազմակերպությանը: Վերջինս ստեղծվել է Նիդերլանդներում «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Հոլդինգ Քոմփանի» ՍՊԸ և «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ կողմից: «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի հայտարարված բաժնետոմսերը  կազմել են 490 596` յուրաքանչյուրը 10 000 ՀՀ դրամ անվանական արժեքով: Իսկ ՖԻՆՔԱ-ի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 4 905 960 000 ՀՀ դրամ:

ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս հոլդինգ ՍՊԸ բաժնետերերը»

 

Բացահայտման ենթակա տեղեկատվություն»

 

Ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց` ընկերությունից ստացված վարկերի և այլ փոխառությունների մասին տեղեկատվություն»

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Last Modified 2017-02-27