Էթիկայի կանոնները

ՖԻՆՔԱ-ի աշխատակիցները մշտապես հետևում են էթիկայի և պրոֆեսիոնալիզմի բարձր չափանիշներին, անվերապահորեն հավատարիմ են կազմակերպության առաքելությանը: Ազնվությունը, թիմային աշխատանքը, նախաձեռնողականությունը և դրական միջավայրի առկայությունը աշխատանքում, արդյունավետությունն ու հավատը երկկողմանի արդյունքին, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալիզմը այն 5 կարևոր սկզբունքներն են, որոնցով առաջնորդվում է մեր ողջ թիմը հաճախորդների, գործընկեր կազմակերպությունների, ինչպես նաև միմյանց հետ հարաբերվելիս:

Էթիկայի կանոնները ՖԻՆՔԱ-ում »

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Last Modified 2017-03-10