Հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվություններ

  2017թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  2016թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  2015թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  2014թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  2013թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  2012թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  2011թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ

  2010թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ


Եռամսյակային ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

  2018թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

  2017թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

  2016թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա )

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

  2015թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

  2014թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն (Ձև 8)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

  2013թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Տրամադրվող վարկերը և վարկավորման պայմանները

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6ա)

Այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6բ)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

  2012թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն (Ձև 4)

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6)

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

  2011թ. ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Չորրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվետվություն

Սեփ. կապիտալում փոփոխությունների հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվետվություն

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվետվություն

Սեփ. կապիտալում փոփոխությունների հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (Ձև 2)

Առաջին եռամսյակի ֆինանսական միջանկյալ հաշվետվություններ

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվություն

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների հաշվետվություն

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների հաշվետվություն

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն (Ձև 6

Ֆինանսական դրության մասին հաշվետվություն (Ձև 2)


 

Հրապարակված տեղեկությունների վերաբերյալ հաշվետվություններ

2017 թվականի ընթացքում հրապարակված տեղեկությունների վերաբերյալ հաշվետվություն

2017թ. Ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացությունը 2017թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

 

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Վերջին թարմացումը 07.12.2018 13:50