Տնօրենների խորհուրդ


Դեյն Սթիվեն ՄաքԳվայերը

Դեյն Սթիվեն ՄաքԳվայեր

ՖԻՆՔԱ Հայաստանի Խորհրդի անդամ

Արտաքին Տնօրեն

Մամուկա Մայսուրադզե

Վաժա Մայսուրադզե

ՖԻՆՔԱ Հայաստանի Խորհրդի անդամ

Արտաքին Տնօրեն

Արարատ Գյուլումյան

ՖԻՆՔԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄ

ԱՐՏԱՔԻՆ ՏՆՕՐԵՆ

Օլգա Տոմաշ

ՖԻՆՔԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄ

Արտաքին Տնօրեն

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Last Modified 2016-01-20