ՖԻՆՔԱ-ի ղեկավարներ


Հրաչյա Թոխմախյան

Գլխավոր տնօրեն

Որպես ֆինանսական տնօրեն ՖԻՆՔԱ-ի շարունակական զարգացման համար ամուր հիմք կառուցելով`2013 թվականին Հրաչյան ստանձնեց կազմակերպության գլխավոր տնօրենի պաշտոնը

Արտակ Միքայելյան

Գլխավոր հաշվապահ

Ունենալով գրեթե մեկ տասնամյակի հարուստ աշխատանքային փորձ ՖԻՆՔԱ-ում`Արտակը ներկայումս զբաղեցնում է ՖԻՆՔԱ-ի գլխավոր հաշվապահի պաշտոնը

Անուշ Պետրոսյան

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏՆՕՐԵՆ

ԱՆուշը ՖԻՆՔԱ-ին միացավ 2013 թվականին որպես ներքին աուդիտի բաժնի ղեկավար` իր հետ բերելով ACCA անդամի և FCCA որակավորման առավելությունները

Արմինե Ամիրյան

Ներքին աուդիտի ղեկավար

Հարություն Չադրյան

Գլխավոր Իրավախորհրդատու, Իրավաբանական Բաժնի Ղեկավար, Կորպորատիվ Քարտուղար ԵՎ Վարչության Անդամ

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Last Modified 2016-01-20