Մեր պատմությունը

1999  
«ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ Ինք.» ամերիկյան ոչ առևտրային կազմակերպությունը հիմնադրեց ՖԻՆՔԱ բարեգործական հիմնադրամը Հայաստանում` նպատակ ունենալով ֆինանսական ծառայություններ մատուցել ամենացածր եկամուտ ունեցող ձեռնարկատերերին:
2006  
ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ՖԻՆՔԱ-ն գրանցվեց և լիցենզավորվեց որպես «ՖԻՆՔԱ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերություն:
2008  
Ըստ «MIX Market»-ում տպագրված տվյալների` ՖԻՆՔԱ Հայաստանը 17-րդ էր աշխարհի 100 առաջատար միկրոֆինանսական կազմակերպությունների շրջանում իր բարձր շահույթով և ցածր գործառնական ծախսերով, ինպես նաև արդյունավետությամբ, թափանցիկությամբ և վարկային պորտֆելով:
2009  
ՖԻՆՔԱ-ն տոնեց Հայաստանում իր հիմնադրման 10-ամյակը:
2011   
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ միակ բանետիրոջը՝ «ՖԻՆՔԱ Ինթերնեյշնլ» Ինք.-ին պատկանող «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ բաժնետոմսերը փոխանցվեցին «ՖԻՆՔԱ Մայքրոֆայնենս Կոոպերատիվ» Յու. Էյ նիդերլանդական կազմակերպությանը:
2012  
ՖԻՆՔԱ-ն հատեց 50,000 հաճախորդի շեմը Հայաստանում:
2014  
2 տարի անընդմեջ ՖԻՆՔԱ-ն ճանաչվեց «լավագույն վարկային կազմակերպություն» Հայաստանում Գելլափ Ինթերնեյշնլի կողմից իրականացված հասարակական հարցումների արդյունքում:
2014  
ՖԻՆՔԱ-ն տոնեց Հայաստանում իր հինադրման 15-ամյակը:
2015  
ՖԻՆՔԱ-ն հերթական անգամ ճանաչվեց «Հայաստանում լավագույն վարկային կազմակերպությունը»` համաձայն Գելլափ Ինթերնեյշնլի իրականացրած հասարակական հարցումների արդյունքների:
 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:
Վերջին թարմացումը 07.12.2018 13:50