Աշխատանքը ՖԻՆՔԱ-ում

Եթե Դուք շրջանավարտ եք և նոր եք սկսում ձևավորել ձեր աշխատանքային ուղին կամ արդեն փորձառու մասնագետ եք, ապա դուք կարող եք  ունենալ մասնագիտական աճի լայն հնարավորություններ ՖԻՆՔԱ-ում:

ՖԻՆՔԱ ընտանիքը հմուտ մասնագետներից կազմված թիմ է, որը համախմբված է մեկ ընդհանուր նպատակի շուրջ և ծառայում է կազմակերպության առաքելությանը: Նվիրված աշխատակազմը մեր ամենամեծ ձեռքբերումն է. մեր ներկայիս հաջողության և հետագա զարգացման գրավականը:

ՖԻՆՔԱ-ում աշխատանքը պարզապես առօրյա չէ: Մեր թիմին անհրաժեշտ են պայծառ և լուսավոր անհատներ` «աստղեր», ովքեր կլուսավորեն մեր շրջապատը, մեր հաճախորդների և բոլոր այն մարդկանց կյանքը, ովքեր երբևէ առիթ կունենան առնչվելու “ՖԻՆՔԱ” բրենդի հետ:

ՖԻՆՔԱ-ում մենք ոգեշնչում և հնարավորւթյուն ենք ընձեռում յուրաքանչյուր աշխատակցի դառնալու “ՖԻՆՔԱ” բրենդի կրողը: Մեր գործունեության հիմքը ամուր ու երկարատև համագործակցության ձևավորումն է և ավելի լուսավոր ապագայի  կերտումը և’ մեր հաճախորդների, և’ այն բոլոր համայնքների համար, որտեղ մենք գործում ենք:

 
«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որը գործունեություն է իրականացնում համաձայն ՀՀ օրենսդրության և ՀՀ ԿԲ խորհրդի 28/03/2006թ. թիվ 128Ա որոշման: Գրանցման վկայական թիվ 13, ՀՎՀՀ` 00445174:
©2018 ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ ՓԲԸ
Օգտագործման պայմաններ | Գաղտնիության քաղաքականություն

Հարգելի այցելու, ընկերության կայքում հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև անհամապատասխանության դեպքում անհրաժեշտ է հիմնվել հայերեն տարբերակի վրա:

Հարգելի այցելու, ցանկանում ենք տեղեկացնել ձեզ, որ մենք պատասխանատվություն չենք կրում մեր կայքում հղում կատարված ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության, այնտեղ տեղադրված գովազդների և տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար:


Last Modified 2014-12-19