Սպառողական ԱՊՊԱ վարկը մինչև 4 ամիս ժամկետով վերցնելու դեպքում գործում է 0% փաստացի տոկոսադրույք։