Շնորհակալություն, Ձեր դիմումն ընդունված է: Մրցույթի արդյունքների մասին Ձեզ տեղյակ կպահենք մինչև 20.04.2023: