Սեպտեմբեր 2021

ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ-ն հաջողությամբ անցել է Սմարթ հավաստագրման աուդիտը

2 Սեպտեմբեր, 2021||

ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ-ն շարունակում է լիովին համապատասխանել հաճախորդների պաշտպանությանն ուղղված բարձր պահանջներին՝ հաջողությամբ ամփոփելով Սմարթ հավաստագրման՝ երկու տարին մեկ անգամ իրականացվող աուդիտի գործընթացը:

Օգոստոս 2021

Հայտարարություն

27 Օգոստոս, 2021||

16.08.2019 - 31.12.2020թթ. «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից տրամադրված այն սպառողական վարկերի համար, որոնց ուղղությամբ հաճախորդների կողմից կատարվել են վաղաժամկետ մարումներ, իրականացվել է կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսի վերահաշվարկ, ինչի արդյունքում կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսն ամսական սպասարկման վճարների և/կամ տրամադրման միանվագ վճարների մասով նվազեցվել է:

ՖԻՆՔԱ-ի և Արմլիզինգ-ի միջև ստորագրվել է համագործակցության պայմանագիր

5 Օգոստոս, 2021||

«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի և «Արմլիզինգ» ՈւՎԿ ՓԲԸ-ի միջև ստորագրվել է համագործակցության պայմանագիր, համաձայն որի կազմակերպությունը մասնագիտացված լիզինգային ծառայություններ կմատուցի ՖԻՆՔԱ-ի հաճախորդներին:

Հունիս 2021

Ապրիլ 2021

Մարտ 2021