Մարտ 2022

Փետրվար 2022

Հունվար 2022

Դեկտեմբեր 2021

Հոկտեմբեր 2021

Սեպտեմբեր 2021

ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ-ն հաջողությամբ անցել է Սմարթ հավաստագրման աուդիտը

2 Սեպտեմբեր, 2021||

ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ-ն շարունակում է լիովին համապատասխանել հաճախորդների պաշտպանությանն ուղղված բարձր պահանջներին՝ հաջողությամբ ամփոփելով Սմարթ հավաստագրման՝ երկու տարին մեկ անգամ իրականացվող աուդիտի գործընթացը: