Հայտարարություն

Ելնելով հաճախորդներին մշտապես բարձր մակարդակով սպասարկելու մեր պարտավորությունից և կորոնավիրուսի տարածման արդյունքում ստեղծված արտակարգ իրավիճակում բիզնեսի կայունությունն ապահովելու նկատառումներից՝ սկսած 2020 թվականի հուլիսի 3-ից ՖԻՆՔԱ ՈւՎԿ-ն վարկավորումն իրականացնում է համաձայն հետևյալ սահմանափակումների.

Ժամանակահատված
Մինչև 36 ամիս

Առավելագույն գումար
• Նոր հաճախորդներ. մինչև 2 500 000 ՀՀ դրամ / 5 000 ԱՄՆ դոլար չափով:
• Գործող հաճախորդներ. մինչև 5 000 000 ՀՀ դրամ / 10 000 ԱՄՆ դոլար չափով: