Ադմինիստրատիվ թիմի օգնական

Ժամկետ՝ 28/11/2019 - 15/12/2019
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Ադմինիստրատիվ թիմի օգնական
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Անվտանգության և ադմինիստրատիվ բաժին

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

 • Կազմել և հաստատման ներկայացնել պայմանգրեր, հայտեր, ակտեր, լիազորագրեր, արձանագրություններ և այլ փաստաթղթեր,
 • Հետևել փաստաթղթերի, պայմանագրերի գործողության ժամկետներին,
 • Կազմակերպել ադմինիստրատիվ գործառույթների փաստաթղթաշրջանառությունը, դրանց էլեկտրոնային և թղթային արխիվացումը,
 • Թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով համակարգված պահպանել փաստաթղթերը,
 • Հետևել կոմունալ և ադմինիստրատիվ այլ վճարումների ժամանակին կատարմանը, ստուգել դրանց համապատասխանելիությունը՝ վերուծելով վճարումների տվյալները և հնարավոր խախտումները,
 • Կազմել, վարել և փոփոխել նորացնել մուտքի, ելքի, հաճախորդի կողմից լրացված դիմումների, լիազորագրերի և այլ գրանցամատյաններ, ինչպես նաև ադմինիստրատիվ գործառույթներից բխող տարբեր ցուցակներ ու ցանկեր,
 • Կազմակերպել ընկերության տարբեր փաստաթղթերի արխիվացումը` համաձայն գործող իրավական ակտերի և ներքին կարգավորող փաստաթղթերի,
 • Իրականացնել հիմնական գործառույթներին առնչվող այլ պարտականություններ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Վերլուծական մտածելակերպ և խնդիրներ լուծելու ունակություն,
 • Ուսումնասիրելու, փնտրելու, համեմատականներ անցկացնելու, այլընտրանքներ առաջարկելու ունակություններ,
 • Ուշադրություն մանրուքների և ժամկետների հանդեպ,
 • Կազմակերպչական և թիմային աշխատանքներ կատարելու ունակություն,
 • Սեղմ ժամկետներում լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office),
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և/կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ`

Եթե հետաքրքրված եք տվյալ աշխատանքով, և Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը hr@finca.am  հասցեին՝ նամակի վերնագրում լրացնելով` «Ադմինիստրատիվ թիմի օգնական – Անուն Ազգանունը»: