Ադմինիստրատիվ ևանվտանգության վարչության առաջատար մասնագետ

Ժամկետ՝ 19/10/2023 - 08/12/2023
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Ադմինիստրատիվ ևանվտանգության վարչության առաջատար մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Ադմինիստրատիվ և անվտանգության վարչություն

«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ—ն փնտրում է վերլուծական կարողություններով օժտված, եռանդուն և աշխատասեր թիմի անդամի, ով պատասխանատու է լինելու Ադմինիստրատիվ և անվտանգության թիմի աջակցման համար:

Աշխատանքային պարտականություններ
 • Ադմինիստրատիվ-տնտեսական ծախսերի հաշվետվությունների կազմում
 • Քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի, հայտերի, ակտերի, լիազորագրերի, արձանագրություններ և ադմինիստրատիվ գործառույթներից բխող այլ փաստաթղթերի կազմում և վարում
 • Անվտանգության և ադմինիստրատիվ ոլորտին առնչվող փաստաթղթերի էլեկտրոնային և թղթային տարբերակների պահպանման ու արխիվացման ապահովում
 • Անվտանգության տեսաձայնաազդանշային համակարգերի տվյալների հավաքագրում և հաշվետվությունների ներկայացում
 • Պայմանագրերի ռեեստրի վարում և տվյալների հավաքագրում
 • Նամակների և փաստաթղթերի առաքման ժամանակին կազմակերպում և դրանց գրանցումը համապատասխան մատյաններում
 • Անմիջական ղեկավարի կողմից պահանջվող այլ հաշվետվությունների և վերլուծությունների տրամադրում
 • Կազմակերպության ներքին իրավական ակտերով ու հանձնարարականներով սահմանված այլ գործառնություններ

 

Անհրաժեշտ հմտություններ
 • Առնվազն 1-2 տարվա համապատասխան փորձ
 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է բիզնեսի կառավարման կամ համարժեք ոլորտներում)
 • Հայերենի գերազանց տիրապետում, ռուսերենի և անգլերենի լավ տիրապետում
 • MS Office ծրագրի տիրապետում (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Վերլուծական և քննադատական մտածողություն, ուշադրություն մանրուքներին և ճշտապահություն
 • Գերակայություններ սահմանելու, միաժամանակ մի քանի աշխատանք կատարելու և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն
 • Խնդիրների լուծման կարողություն:
Լրացուցիչ տեղեկություն
 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: