«Արմավիր» մասնաճյուղի ղեկավար

Ժամկետ՝ 22/01/2024 - 01/02/2024
Աշխատավայր՝ Արմավիր
Հաստիք՝ «Արմավիր» մասնաճյուղի ղեկավար
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ «Արմավիր» մասնաճյուղ

Աշխատանքի նկարագրություն

Մասնաճյուղի ղեկավարը պատասխանատու է իր ենթակայության ներքո գտնվող մասնաճյուղի գործունեության կազմակերպման, զարգացման և վերահսկման համար:

Հիմնական պարտականությունները

 • Վերահսկել մասնաճյուղում կազմակերպության ծառայությունների ռազմավարական և գործառնական նպատակների իրականացման աշխատանքները
 • Վերահսկել և ղեկավարել մասնաճյուղի գործառնությունների իրականացման գործընթացները
 • Հետևել մասնաճյուղի կողմից ներքին ընթացակարգերի պահպանմանը
 • Առաջնորդել մասնաճյուղի աշխատակիցներին, կառուցել ուժեղ թիմ և ստեղծել աշխատանքային դրական մթնոլորտ
 • Ներքին ընթացակարգերին համապատասխան կատարել աշխատակիցների գնահատում, նպաստել աշխատակիցների ուսուցմանն ու զարգացմանը
 • Հետևել աշխատանքային միջավայրին՝ խրախուսելով փոխադարձ հարգանք, վստահություն և փոխհամագործակցություն
 • Կազմել մասնաճյուղի ֆինանսական հաշվետվությունը՝ հաշվի առնելով մասնաճյուղի եկամտաբերության շարժիչ ուժերը և ռիսկերի հնարավոր պատճառները
 • Վերահսկել վտանգ ներկայացնող և խնդիրները կանխարգելող համակարգը՝ նշված տարածաշրջանում գործառնական ռիսկի գործոնը նվազեցնելու նպատակով
 • Մասնակցել ռազմավարական և գործառնական ծրագրերի պլանավորման աշխատանքներին
 • Հանդես գալ որպես «Ֆինքա» Հայաստանի ներկայացուցիչ տվյալ տարածաշրջանում և նպաստել «Ֆինքա» բրենդի ճանաչելիության բարձրացմանը
 • Ներկայացնել առաջարկություններ՝ աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու ուղղությամբ
 • Ըստ անհրաժեշտության աջակցել «ՖԻՆՔԱ» Հայաստանի ղեկավար մարմիններին
 • Իրականացնել օրենքով կամ այլ օրենսդրական և ներքին իրավական ակտերով նախատեսված կամ չարգելված այլ հանձնարարականներ

Հիմնական պահանջները

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Ղեկավարման ավելի քան 2 տարվա փորձ
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office ծրագրի տիրապետում (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Ոչ ստանդարտ իրավիճակներում արդյունավետ որոշումներ կայացնելու հմտություն, կոնֆլիկտային և բարդ իրավիճակների լուծման ունակություն
 • Շփման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ
 • Բանավոր և գրավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ
 • Թիմային աշխատանքներ պլանավորելու, կազմակերպելու, պատվիրակելու և հետևողականորեն վերահսկելու ունակություններ
 • Բիզնես գործընթացներ կառավարելու հմտություն
 • Վերլուծական և համադրական մտածողություն
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Ամենամսյա բոնուսներ (կախված է աշխատակցի անհատական կատարողականից)
 • Տարեկան բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: