Գանձապետարանի մասնագետ / դիլեր

Ժամկետ՝ 24/01/2020 - 31/01/2020
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Գանձապետարանի մասնագետ / դիլեր
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Գանձապետարան

ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

 • Գնահատել մասնաճյուղերից կանխիկ դրամական միջոցների պահանջարկը, կազմակերպել դրամական միջոցների ինկասացիան և ինկասացիոն ծառայությունների ուղերթները, պատրաստել համապատասխան լիազորագրերը,
 • Վերահսկել մասնաճյուղերի կանխիկ դրամական միջոցների սահմանաչափերը,
 • Կնքել կանխիկ ՀՀ դրամի և արտարժույթի առք ու վաճառքի գործարքներ գործընկեր բանկերի հետ, կազմակերպել թղթակցային հաշիվների համալրում, պատրաստել համապատասխան պայմանագրեր,
 • Սահմանել արտարժույթի առք ու վաճառքի փոխարժեքները, , նախաձեռնել փոխարժեքների փոփոխություն, Իրականացնել արտարժույթի շուկայի և մրցակիցների գնանշումների մշտական մոնիտորինգ և վերլուծություններ, պատրաստել համապատասխան հաշվետվություններ,
 • Վերահսկել Բաց արտարժութային դիրքը,
 • Կնքել արտարժութային և արժութային սվոփ գործարքներ, ռեպո գործարքներ և պատրաստել համապատասխան պայմանագրեր,
 • Բանակցել դրամային և արտարժութային ավանդների տոկոսադրույքները, կազմակերպել պայմանագրերի ստորագրումը,
 • Հետևել գանձապետական գործառնություններով ստանձնած պարտավորությունների և վարկային պայմանագրերով նախատեսվող վճարումների կատարման ժամանակացույցին,
 • Իրականացնել հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապակցված այլ հանձնարարականներ:

ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ՝

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է ֆինանսական, մաթեմատիկական, տնտեսագիտական կամ հարակից ոլորտներում,
 • Առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ ֆինանսաբանկային ոլորտում,
 • Բանկային և վարկային կազմակերպությունների օրենսդրության իմացություն,
 • Մեծաքանակ և տարաբնույթ տվյալներից եզրահանգումներ կատարելու ունակություն,
 • Վերլուծական և համադրական զարգացած մտածողություն, մանրուքների հանդեպ ուշադրություն, արագ ընկալելու և որոշում կայացնելու կարողություն,
 • Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ,
 • Հուսալիություն, սթրեսակայունություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքներն անկախ ու ինքնուրույն կատարելու ունակություն,
 • Թիմային աշխատանքներ կատարելու հմտություն,
 • MS Office-ի (մասնավորապես Word, Excel) լավ իմացություն,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն:

* Տևողությունը. աշխատանքը ժամանակավոր է՝ 9–12 ամիս (հնարավոր երկարաձգմամբ):

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ`

Եթե հետաքրքրված եք թափուր աշխատատեղով, և Ձեր տվյալները համապատասխանում են տվյալ պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` նամակի վերնագրում լրացնելով` «Գանձապետարանի մասնագետ / դիլերԱնուն Ազգանունը»:

*Ընտրված թեկնածուն կապահովվի անհրաժեշտ գիտելիքներով և հմտություններով` դասընթացների և գործնական աշխատանքի միջոցով: