Գնումների թիմի օգնական

Ժամկետ՝ 18/02/2019 - 17/03/2019
Աշխատավայր՝ ք. Երևան
Հաստիք՝ Գնումների թիմի օգնական
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Ադմինիստրատիվ բաժին

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 • Կազմել և հաստատման ներկայացնել գնումներին առնչվող պայմանգրեր, հայտեր, արձանագրություններ. հետևել դրանց գործողության ժամկետներին,
 • Կազմակերպել գնումների գործընթացի փաստաթղթաշրջանառությունը, դրանց էլեկտրոնային և թղթային արխիվացումը,
 • Հետևել վճարումների ժամանակին կատարմանը, երաշխիքային սպասարկման ժամկետների պահպանմանը,
 • Տարբեր բաժիններից հավաքել գնումների պահանջագրերը, ստուգել և ճշգրտումներ անել, ներկայացնել հաստատման,
 • Անհրաժեշտության դեպքում կատարել գնումներ կամ ստանալ ծառայություններ,
 • Ուսումնասիրել մատակարարների առաջարկները, բանակցել նրանց հետ, ներկայացնել անհրաժեշտ տեղեկատվություն պահանջվող ապրանքների և ծառայությունների մասին,
 • Հետևել մատակարարի կողմից որակյալ ծառայությունների մատուցմանը, ապրանքների ստացմանը, տեղադրմանը և սպասարկմանը՝ ըստ պայմանագրի,
 • Իրականացնել հիմնական գործառույթներին առնչվող այլ պարտականություններ:

    

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ՝

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Վերլուծական մտածելակերպ և խնդիրներ լուծելու ունակություն,
 • Ուսումնասիրելու, փնտրելու, համեմատականներ անցկացնելու, այլընտրանքներ առաջարկելու ունակություններ,
 • Հաղորդակցվելու և բանակցելու զարգացած հմտություններ,
 • Կոնֆլիկտային իրավիճակները հարթելու ունակություն,
 • Կազմակերպչական և թիմային աշխատանքներ կատարելու ունակություն,
 • Սեղմ ժամկետներում լարված աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն (MS Office),
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և/կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի է:

 

ԴԻՄԵԼՈւ ԿԱՐԳԸ`

Եթե հետաքրքրված եք տվյալ հաստիքով, և Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` վերնագրում լրացնելով` «Գնումների թիմի օգնական – Ձեր Անուն Ազգանունը»: