Շուկայի հետազոտությունների և վերլուծությունների մասնագետ

Ժամկետ՝ 12/03/2020 - 31/03/2020
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Շուկայի հետազոտությունների և վերլուծությունների մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Մարքեթինգի բաժին

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: ՖԻՔՆԱ Հայաստանը փնտրում է հետազոտությունների և վերլուծությունների մասնագետի, ով կիրականացնի ընկերության հետազոտական նախագծերը, շուկայի տվյալների հավաքագրումը, համակարգումը և վերլուծությունը՝ ապահովելու ռազմավարական որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։

 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 • Համակարգել շուկայի հետազոտությունները՝ ներառյալ նախագծման և պլանավորման, մեթոդաբանության մշակման, տվյալների հավաքագրման գործիքների ստեղծման և տեղայնացման, դաշտային աշխատանքների, տվյալների ճշգրտման և որակի վերահսկման, վերլուծության և հաշվետվությունների ներկայացման բաղադրիչները:
 • Մշակել և կառավարել ուղղակի և անուղղակի մրցակցության, ոլորտի միտումների, հնարավորությունների և ռիսկերի, գործող և պոտենցիալ հաճախորդների կարծիքների ու պատկերացումների, բրենդի կատարողականի և այլ էական հարցերի վերաբերյալ շուկայական տվյալների շարունակական հավաքագրման համակարգերը՝ ապահովելու ղեկավարության կողմից որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։
 • Վերլուծել և համադրել հետազոտությունների արդյունքները, շուկայի և ներքին տվյալները՝ բացահայտելու ղեկավարության կողմից որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ խորքային միտումները և ազդակները։
 • Մշակել հաշվետվությունների համակարգեր և ձևաչափեր անհրաժեշտ տեղեկատվությունն աշխատակիցներին առավել օգտակար և հարմար կերպով ներկայացնելու համար:
 • Աջակցել բաժնի ղեկավարին ընկերության մարքեթինգային գործունեության շարունակական վերլուծության գործում՝ մարքեթինգային աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:
 • Ուսումնասիրել նոր ծառայությունների ստեղծման և առկա ծառայությությունների պայմանների վերանայման նպատակահարմարությունը:
 • Ղեկավարության կողմից հանձնարարված այլ պարտականություններ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ

 • Բարձրագույն կրթություն սոցիոլոգիայի, մարքեթինգի, տնտեսագիտության, վիճակագրության կամ հարակից այլ ոլորտում:
 • Առնվազն 2 տարվա մասնագիտական փորձ հետևյալ ասպարեզներում՝ հետազոտական նախագծերի համակարգում, անձամբ հետազոտության առանձին փուլերի իրականացում (նախագծում, մեթոդաբանությունների և գործիքների մշակում, քանակական/որակական հարցազրույցների և ֆոկուս խմբերի վարում, տվյալների մշակում և վերլուծություն, հաշվետվությունների ներկայացում)։ Ֆինանսական ոլորտին առնչվող աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն։
 • Վիճակագրության, քանակական և որակական հետազոտությունների, տվյալների վերլուծության գործիքների և մեթոդաբանությունների վերաբերյալ խորը գիտելիքներ:
 • SPSS և MS Excel ծրագրերի գերազանց իմացություն, այլ վիճակագրական և տվյալների վերլուծության ծրագրերի իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն, MS Office փաթեթի լավ իմացություն:
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի լավ իմացությունը նախընտրելի է:
 • Վերլուծական և քննադատական մտածողության, մանրուքների և ճշգրտության հանդեպ ուշադրություն:
 • Գերազանց միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ:
 • Առաջնահերթություններ սահմանելու, միաժամանակ մի քանի առաջադրանք կատարելու և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն:
 • Գործուղումների մեկնելու պատրաստակամություն:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳ

Եթե բավարարում եք նշված պահանջներին և հետաքրքրված եք տվյալ աշխատանքով, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը hr@finca.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակը վերնագրելով՝ «Հետազոտությունների և վերլուծությունների մասնագետ – անուն, ազգանուն»: Վաղաժամկետ ուղարկված դիմումները կդիտարկվեն առաջնահերթ: