Պահեստապետ

Ժամկետ՝ 26/10/2019 - 10/11/2019
Աշխատավայր՝ Yerevan
Հաստիք՝ Պահեստապետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Անվտանգության և ադմինիստրատիվ բաժին

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԸ`

 • Կազմակերպել պահեստի աշխատանքները և ապահովել գույքի անվնաս պահպանումը,
 • Ընդունել և առաքել տարաբնույթ ապրանքներ,
 • Վարել պահեստի մուտքի/ելքի գրանցամատյաններ և ներկայացնել համապատասխան հաշվետվություններ,
 • Առաքումների հետ կապված խնդիրներով համագործակցել մատակարարների, առաքիչների հետ,
 • Տեղափոխել ապրանքներ պահեստում, բեռնաթափել և բեռնաբարձել ապրանքներ,
 • Մշտապես հետևել պահեստի մաքրությանը, բարեկարգմանը, ապրանքների պահպանման պայմաններին,
 • Աջակցել գույքագրման աշխատանքներին (պիտակավորել, կատարել այլ անհրաժեշտ աշխատանքներ),
 • Համակարգել և տրամադրել տվյալներ ստորաբաժանումներին, համագործակցել այլ ստորաբաժանումների աշխատակիցների հետ,
 • Արտակարգ իրավիճակների մասին անհապաղ տեղեկացնել անմիջական ղեկավարին:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

 • Փորձը պարտադիր չէ,
 • MS Word և Excel ծրագրերի իմացություն,
 • Ռուսերենի/կամ անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,
 • Հուսալիություն, աշխատանքը ժամանակին ավարտին հասցնելու կարողություն,
 • Շփման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,
 • Կազմակերպչական և թիմային աշխատանքի հմտություններ,
 • Արագ կողմնորոշվելու և արդյունավետ որոշումներ կայացնելու ունակություններ,
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն:

 ԴԻՄԵԼՈւ ԿԱՐԳԸ`

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլեկտրոնային հասցեին՝ hr@finca.am` վերնագրում լրացնելով` «Պահեստապետ – Անուն Ազգանունը»: