Հաշվապահական հաշվառման առաջատար/գլխավոր մասնագետ

Ժամկետ՝ 18/11/2021 - 03/12/2021
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Հաշվապահական հաշվառման առաջատար/գլխավոր մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Աշխատանքի ընդհանուր նկարագիր

Հաշվապահական հաշվառման վարչություն առաջատար/գլխավոր մասնագետը պատասխանատու է գործող օրնսդրությանը և ներքին կանոնակարգերին համապատասխան ՖԻՆՔԱ–ի հաշվապահական հաշվառման վարման համար:

Հիմնական պարտականություններ

 • Ամսական պարբերական ծախսերի հաշվեգրում և հսկում,
 • Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի պահուստավորում,
 • Մատուցված ծառայությունների մասով հարկային հաշիվների դուրսգրում,
 • Թողարված արժեթղթերի հաշվառում,
 • Դրամական միջոցների փոխանցումների, արտարժույթի առք ու վաճառքի պայմանագրերի հաշվառում,
 • Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, բռնագանձված գույքի հաշվառում,
 • Ներգրավված միջոցների, վարկերի և փոխառությունների հաշվառում,
 • Գանձապետական գործառույթների, սվոփ, ռեպո և այլ ածանցյալ գործաքների հաշվառում,
 • Բանկ-Հաճախորդ համակարգի և ՀԾ բանկի հետ համապատասխանության ստուգում՝ ամենօրյա կտրվածքով:

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում հաշվապահական հաշվառման աշխատանքային փորձի առկայությունը պարտադիր է,
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն (ՀԾ-Բանկ, ՀԾ-Կադրեր և աշխատավարձ, MS Office (Excel, Word, Outlook)),
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն,
 • Սթրեսադիմացկունություն և էմոցիոնալ ինքնատիրապետում,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Հուսալիություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքներն անկախ ու ինքնուրույն կատարելու ունակություն:

Լրացուցիչ տեղեկություն

 • Մրցակցային աշխատավարձ,
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից),
 • Բժշկական ապահովագրություն,
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ,
 • Դասընթացներ,
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ,
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն։

Դիմելու կարգ

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք լրացնել ստորև դիմումը՝ կցելով Ձեր ինքնակենսագրականը (ռեզյումեն):