Հաշվապահական հաշվառման վարչության մասնագետ

Ժամկետ՝ 21/08/2023 - 04/12/2023
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Հաշվապահական հաշվառման վարչության մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Հաշվապահական հաշվառման վարչություն

Աշխատանքի նկարագրություն

Հաշվապահական հաշվառման վարչության մասնագետը (առաջատար/գլխավոր մասնագետները նույնպես կարող են դիմել) պատասխանատու է գործող օրենսդրությանը և ներքին կանոնակարգերին համապատասխան ՖԻՆՔԱ–ի հաշվապահական հաշվառման վարման համար:

Հիմնական պարտականությունները

 • Ամսական պարբերական ծախսերի հաշվեգրում և հսկում,
 • Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի պահուստավորում,
 • Մատուցված ծառայությունների մասով հարկային հաշիվների դուրսգրում,
 • Թողարված արժեթղթերի հաշվառում,
 • Դրամական միջոցների փոխանցումների, արտարժույթի առք ու վաճառքի պայմանագրերի հաշվառում,
 • Հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների, բռնագանձված գույքի հաշվառում,
 • Ներգրավված միջոցների, վարկերի և փոխառությունների հաշվառում,
 • Գանձապետական գործառույթների, սվոփ, ռեպո և այլ ածանցյալ գործաքների հաշվառում,
 • Ամենօրյա կտրվածքով Բանկ-Հաճախորդ համակարգի և ՀԾ բանկի հետ համապատասխանության ստուգում:

Հիմնական պահանջները

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Ֆինանսաբանկային համակարգում հաշվապահական հաշվառման աշխատանքային փորձի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն(ՀԾ-Բանկ, ՀԾ-Կադրեր և աշխատավարձ, MS Office (Excel, Word, Outlook)),
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն,
 • Սթրեսադիմացկունություն և էմոցիոնալ ինքնատիրապետում,
  Վերլուծական մտածողություն,
 • Հուսալիություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքներն անկախ ու ինքնուրույն կատարելու ունակություն:

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Տարեկան բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: