ՓԼ/ԱՖ համապատասխանության մասնագետ

Ժամկետ՝ 02/03/2023 - 06/10/2023
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ ՓԼ/ԱՖ համապատասխանության մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Ռիսկերի, համապատասխանության և ներքին վերահսկողության վարչություն

Աշխատանքի նկարագրություն

ՓԼ/ԱՖ համապատասխանության մասնագետը (առաջատար և գլխավոր մասնագետները նույնպես կարող են դիմել) պատասխանատու է ՓԼ/ԱՖ և համապատասխանության ստուգման ենթակա ամենօրյա գործընթացների իրականացման համար, որոնք ներառում են ՓԼ/ԱՖ վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմումը, դասընթացների անցկացումը, մոնիտորինգը և համապատասխանության ստուգման գործառույթները։

Հիմնական պարտականությունները

 • Բացահայտում է մոնիտորինգի և վերահսկողության ենթակա գործարքները
 • Անցկացնում է հարցումներ մոնիտորինգի ենթակա գործարքների վերաբերյալ կազմակերպության համապատասխան ստորաբաժանումներից
 • Կազմում և լիազոր մարմնին է ներկայացնում հատուկ տեսակի հաշվետվություններ
 • Իրականացնում է կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներից ստացած տեղեկատվության վերլուծություն և մոնիտորինգ
 • Աջակցում և վերահսկում է Ընկերության աշխատակիցների կողմից իրականացվող գործառույթները՝ Կիրառելով ՓL/ԱՖ քաղաքականության և «Ճանաչիր քո հաճախորդին» ընթացակարգերի դրույթները, ինչպես նաև ներկայացնում  է կասկածելի գործարքների քննության և դրանց արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
 • Անցկացնում է դասընթացներ՝ Կազմակերպության աշխատակիցների համար
 • Ըստ անհրաժեշտության աջակցում է ՓԼ/ԱՖ դասընթացների նյութերի մշակման, հարցաշարերի կազմման և դրանց անցկացման հետ կապված այլ աշխատանքների իրականացման գործընթացներին
 • Ուղղորդում է Ընկերության աշխատակիցներին ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքար հետ առնչվող հարցերում
 • Պարբերաբար իրականացնում է կատարվող գործարնքերի՝ օրենսդրությանը և ներքին իրավական ակտերին համապատասխանության ստուգում
 • Կատարում է իր աշխատանքային պարտականությունների հետ կապված այլ գործառույթներ

Հիմնական պահանջները

 • Բարձրագույն կրթություն ֆինանսաբանկային ոլորտում
 • Համապատասխան ոլորտում առնվազն երկու տարվա աշխատանքային փորձ (ցանկալի է առևտրային բանկում)
 • Բարդ տվյալների բազայի հետ աշխատելու փորձ
 • ՓԼ/ԱՖ օրենքների, ինչպես նաև ԿԲ իրավական ակտերի, վարկային կազմակերպություններին առնչվող օրենսդրության գերազանց իմացություն
 • Բանկային պրոդուկտների, գործառույթների և գործընթացների իմացությունը ցանկալի է
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն
 • Համակարգչային ծրագրերի գերազանց իմացություն (MS Office (Excel, Word), Outlook), տվյալների մուտքագրման և գրավոր հաղորդակցության հմտություններ
 • Հաշվետվությունների կազմման և փաստաթղթաշրջանառության պատշաճ իրականացման, աշխատակիցներին ՓԼ/ԱՖ գործընթացների ներկայացման, ՓԼ/ԱՖ տեսանկյունից իրականացվող գործընթացների արդյունավետության, ներքին քաղաքականություններին և ընթացակարգերին համապատասխանության ապահովման հմտություններ
 • Ներքին գործուղումներին մասնակցության պատրաստակամություն

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: