Տնօրինության գրասենյակի մասնագետ

Ժամկետ՝ 01/09/2021 - 08/09/2021
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Տնօրինության գրասենյակի մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Տնօրինության գրասենյակ

ՖԻՆՔԱ Հայաստանը փնտրում է Տնօրինության գրասենյակի մասնագետի, ով պատասխանատու է Վարչության անդամներին ադմինիստրատիվ աջակցության ապահովման, փաստաթղթերի և տեղեկատվության շրջանառության, գործուղումների կազմակերպման համար:

Հիմնական պարտականություններ

 • Տնօրինության գրասենյակի ամենօրյա ադմինիստրատիվ գործառույթների իրականացում,
 • Վարչության անդամների մասնակցությամբ ներքին ու արտաքին հանդիպումների նախապատրաստում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի ապահովում,
 • Տնօրինության գրասենյակի փաստաթղթաշրջանառության ժամանակին և պատշաճ կերպով մշակում,
 • Անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և ուղարկում, ընդունում, պահպանում և այլն` ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ թղթային եղանակներով,
 • Հեռախոսազանգերի ընդունում և Վարչության անդամներին դրանց մասին ժամանակին տեղեկացում,
 • Էլեկտրոնային և փոստային նամակագրության ներկայացում Վարչության անդամներին,
 • Վարչության և ստորաբաժանումների ղեկավարների միջև տեղեկատվության շրջանառության ապահովում,
 • Նիստերի արձանագրությունների կազմում,
 • Գրավոր թարգմանությունների իրականացում հայերենով և անգլերենով,
 • Վարչության անդամների և այլ ղեկավարների համար ուղևորությունների և դրանց հետ կապված լոգիստիկ հարցերի կազմակերպում ,
 • Բոլոր տեղեկությունների և փաստաթղթերի գաղտնիության ապահովում։

Հիմնական պահանջները

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Աշխատանքային փորձն ադմինիստրատիվ ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն,
 • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն, ինքնուրույն աշխատելու կարողություն,
 • Դինամիկ և արագ զարգացող միջավայրում աշխատելու կարողություն և պատրաստակամություն,
 • Աշխատանքային գործընթացների օպտիմալացման և ստեղծագործ լուծումներ առաջարկելու կարողություն,
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Շփման, թիմային աշխատանքի և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Խնդիրների լուծման և կազմակերպչական գերազանց հմտություններ,
 • Գործարար էթիկայի իմացություն և դրանց հետևում աշխատանքում,
 • Մանրամասների նկատմամբ ուշադրություն,
 • Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն,
 • Համակարգչային հմտություններ (MS Word, Excel, Outlook):

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք լրացնել ստորև դիմումը՝ կցելով Ձեր ինքնակենսագրականը (ռեզյումեն):