Մարդկային ռեսուրսների մասնագետ

Ժամկետ՝ 21/10/2021 - 03/11/2021
Աշխատավայր՝ ք․ Երևան
Հաստիք՝ Մարդկային ռեսուրսների մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման վարչություն

Աշխատանքի ըդհանուր նկարագիր

ՖԻՆՔԱ Հայաստանը փնտրում է Մարդկային ռեսուրսների մասնագետի, ով պատասխանատու է անձնակազմի ուսուցման և զարգացման, աշխատակիցների կատարողականի գնահատման գործընթացների իրականացման, աշխատակիցներին անհրաժեշտ տեղեկատվության և խորհրդատվության տրամադրման, ՄՌԿ վարչության անձնակազմի հավաքագրման և գործառնական թիմերի կողմից իրականացվող աշխատանքների աջակցության համար։

Հիմնական պարտականություններ

 • Բացահայտել անձնակազմի ուսուցման կարիքները աշխատակիցների կատարողականի գնահատումները վերլուծելու, ինչպես նաև, ըստ անհրաժեշտության, հարցումներ անցկացնելու միջոցով,
 • Կազմակերպել աշխատակիցների կատարողականի գնահատման գործընթացը,
 • Գնահատման արդյունքների վերլուծության հիման վրա մշակել և իրագործել աշխատակիցների զարգացման տարեկան պլանները և ուսուցման ծրագրերը,
 • Իրականացնել մարդկային ռեսուրսների կառավարմանն առնչվող ընթացակարգերի, կարգերի, հրամանների, աշխատանքային պայմանագրերի, աշխատանքային նկարագրերի և այլ անհրաժեշտ իրավական ակտերի մշակում և/կամ վերանայում,
 • Կազմել և ներկայացնել անհրաժեշտ հաշվետվություններ,
 • Ըստ անհրաժեշտության մասնակցել ՄՌԿ վարչությունում իրականացվող տարբեր նախագծերի ու հետազոտությունների, աջակցել անձնակազմի հավաքագրման և գործառնական թիմերի կողմից իրականացվող աշխատանքներին։

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Տվյալ ոլորտում 1 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացություն,
 • Բարձր մոտիվացիա և նախաձեռնողականություն, ինքնուրույն աշխատելու կարողություն,
 • Աշխատանքային գործընթացների օպտիմալացման և ստեղծագործ լուծումներ առաջարկելու կարողություն,
 • Ժամանակի կառավարման գերազանց հմտություններ և սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Շփման, թիմային աշխատանքի և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Համակարգչային հմտություններ (MS Office), ArmSoft ծրագրի իմացությունն առավելություն է,
 • Առցանց հանդիպումների հարթակների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն:

Լրացուցիչ տեղեկություն

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

Դիմելու կարգ

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք լրացնել ստորև դիմումը՝ կցելով Ձեր ինքնակենսագրականը (ռեզյումեն):