Փորձնակ

Ժամկետ՝ 07/07/2021 - 21/07/2021
Աշխատավայր՝ Վանաձոր
Հաստիք՝ Փորձնակ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Վանաձոր մասնաճյուղ

Աշխատանքի նկարագրություն

«ՖԻՆՔԱ» Հայաստանը փնտրում է փորձնակի, ով ներգրավված կլինի մասնաճյուղի կողմից իրականացվող վարկավորման գործընթացներում և կաջակցի բիզնեսի զարգացման մենեջերներին՝ հաճախորդների ներգրավման, խորհրդատվության տրամադրման, վերլուծությունների իրականացման և վարկավորման հետ կապված այլ գործառույթների իրականացման հարցում:

Հիմնական պարտականություններ

 • Ուղիղ մարքեթինգի միջոցով հաճախորդների ներգրավում և կազմակերպության կողմից մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների պայմանների ներկայացում, խորհրդատվություն
 • Վարկային հայտի ընդունում, ֆինանսատնտեսական վերլուծություն և վարկային ռիսկերի գնահատում
 • Վարկային փաթեթի կազմում, վարկային կոմիտեի և վարկի տրամադրման գործընթացի կազմակերպում
 • Հետվճարային և ընթացիկ մոնիտորինգի իրականացում
 • Կազմակերպության վարկային քաղաքականության, ընթացակարգերի իմացություն
 • Թիրախների սահմանում, իրականացում

Հիմնական պահանջներ 

 • Բարձրագույն կրթություն
 • Աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն
 • Բանակցելու և հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ
 • Հուսալիություն և առաջադրանքներն ինքնուրույն և/կամ թիմային կատարելու ունակություն
 • Վստահության և հարգանքի վրա հիմնված արդյունավետ գործարար հարաբերությունների ձևավորում
 • Վերլուծական մտածողություն
 • Վաճառքի հմտություններ
 • Կոնֆլիկտային և բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և արդյունավետ լուծման ունակություն
 • Ստրեսակայունություն և կոնֆլիկտային իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն
 • Համակարգչային գիտելիքների իմացություն (MS Office (Excel, Word, Outlook), AS-Bank 4)
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը  ցանկալի է