Դուրսգրված վարկերի հավաքագրումների մասնագետ

Ժամկետ՝ 22/03/2021 - 19/04/2021
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Դուրսգրված վարկերի հավաքագրումների մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Խնդրահարույց վարկերի կառավարման վարչություն

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ՝

Դուրսգրված վարկերի հավաքագրումների մասնագետը պատասխանատու է դուրսգրված վարկերի հավաքագրման գործընթացի համար: Մասնագետը հեռախոսազանգեր է կատարում վարկառուներին, երաշխավորներին, գրավատուներին և փոխկապակցված անձանց, տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվություն, համաձայն գործող ընթացակարգի` զանգահարում է հաճախորդներին՝ պարզելու համար հաճախորդների ֆինանսական խնդիրների պատճառները, ընթացիկ ֆինանսական վիճակը և հետագա համագործակցության հնարավորությունները՝ կապված ժամկետանց պարտավորության մարման հետ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ՝

 • Համակարգել դուրս գրված վարկերի հեռահար հավաքագրման աշխատանքներըզանգեր կատարելու, իսկ անհրաժեշտության դեպքում Գլխամասային գրասենյակում հաճախորդի խնդիրը հասկանալու նպատակով հանդիպումներ կազմակերպելու միջոցով,
 • Լսել հաճախորդներին և փորձել հասկանալ նրանց խնդիրները/առարկությունները` փորձելով արդյունավետ բանակցությունների միջոցով հաճախորդներից վճարման վերաբերյալ խոստումստանալ,
 • Ապահովել խնդրահարույց վարկեր ունեցող հաճախորդների, երաշխավորների և փոխկապակցված անձանց հետ հաղորդակցությունը պարտքի վճարման վերաբերյալ,
 • Ստանալ և տրամադրել տեղեկատվություն խնդրահարույց վարկեր ունեցող հաճախորդների ֆինանսական վիճակի վերաբերյալ,
 • Ըստ ղեկավարի պահանջի և գործող ընթացակարգերի՝կազմել համապատասխան հաշվետվություններ,
 • Անհրաժեշտության դեպքում մասնակցել համապատասխան տարածաշրջանի պարտքերի կառավարման կոմիտեներին,
 • Իրականացնել նաև հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապված և ղեկավարների կողմից տրված օրենքով և այլ օրենսդրական ակտերով նախատեսված կամ չարգելված այլ հանձնարարականներ:

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային փորձ հաճախորդների սպասարկման ոլորտում,
 • Զանգերի կենտրոնի մասնագետի կամ վարկային մասնագետի փորձն ցանկալի է,
 • Համակարգչային ծրագրերի լավ իմացություն (MS Office (Excel, Word, Outlook), AS-Bank 4-ի իմացությունը ցանկալի է,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է,
 • Թիմային աշխատանքներ կատարելու հմտություն,
 • Բանակցելու և հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ,
 • Կոնֆլիկտային և բարդ իրավիճակների արդյունավետ լուծման ունակություններ,
 • Սթրեսադիմացկունություն և էմոցիոնալ ինքնատիրապետում,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Հուսալիություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքներն անկախ ու ինքնուրույն կատարելու ունակություն:

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ`

Եթե հետաքրքրված եք տվյալ աշխատանքով, և Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը (ռեզյումեն) career@finca.am հասցեին՝ վերնագրում նշելով «Դուրսգրված վարկերի հավաքագրումների մասնագետ – Անուն, ազգանուն»:

Միայն ընտրության նախնական փուլն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։