Հետդատական իրավաբանների բաժնի իրավաբան/առաջատար իրավաբան

Ժամկետ՝ 22/01/2024 - 11/02/2024
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Հետդատական իրավաբանների բաժնի իրավաբան/առաջատար իրավաբան
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Իրավաբանական վարչություն

Աշխատանքի ընդհանուր նկարագրություն

Իրավաբանական վարչության հետդատական իրավաբանների բաժնի իրավաբանն/առաջատար իրավաբանը պատասխանատու է իր պորտֆելում գտնվող գործերով պարտքի հավաքագրման համար անհրաժեշտ հետդատական գործընթացի կազմակերպման և կատարման համար։

 Հիմնական պարտականությունները

 • ՀՀ ԱՆ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում (այսուհետ նաև՝ ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ), հանդես է գալիս որպես կազմակերպության ներկայացուցիչ, հաշվառում, ուսումնասիրում ստացած փաստաթղթերը, հետևում դրանցում տեղ գտած անհամապատասխանությունների, անճշտությունների շտկմանը,
 • Հետևում կատարողական վարույթում գտնվող Ընկերության գործերի նկատմամբ ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ մարմինների կողմից անհրաժեշտ գործողությունների իրականացմանն ու դրանց իրավաչափությանը,
 • Մշակում և ներկայացնում ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ մարմիններ հասցեագրվող գրությունները, հսկողություն իրականացնում սնանկության վարույթում գտնվող Ընկերության գործերի նկամամբ սնանկության կառավարիչների կողմից անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման և դրանց իրավաչափության նկատմամբ,
 • Հետևում է հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդներին և սնանկության աճուրդներին, հաշվառում նշանակված աճուրդները,
 • Ընկերության իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության համար մասնակցում վարչական վարույթներին, դատական նիստերին, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման, իրավապահ մարմիններում հանդես գալիս որպես ներկայացուցիչ,
 • Ժամկետանց պարտավորություններ ունեցող հաճախորդների հետ վարում բանակցություններ,
 • Իրականացնում է նաև իր հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապակցված և ղեկավարների կողմից տրված՝ օրենքով և այլ իրավական ակտերով նախատեսված կամ չարգելված այլ հանձնարարականներ:

Հիմնական պահանջները

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 •  Առնվազն 2 տարվա համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 •  Ֆինանսական կազմակերպություններում մասնագիտական աշխատանքային փորձը, փաստաբանի արտոնագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 •  Շփման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
 • Գրավոր հաղորդակցության և բանակցելու գերազանց հմտություններ,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացությունն առավելություն է,
 • Մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման պատրաստակամություն,
 • Համակարգչային գիտելիքներ (MS Office):

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ,
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Եռամսյակային բոնուսներ (կախված է աշխատակցի կատարողականից)
 • Բժշկական ապահովագրություն,
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ,
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ,
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն։

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: