Հետդատական իրավաբանների բաժնի իրավաբան

Վերջնաժամկետ: 16/04/2021 - 23/04/2021
Աշխատավայր : Երևան
Հաստիք: Հետդատական իրավաբանների բաժնի իրավաբան
Բաժին: Իրավաբանական վարչություն

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ`

 • Իրականացնում է իրեն ամրակցված ժամկետանց վարկային պորտֆելով վարկերի հետբերման ապահովման համար անհրաժեշտ գործողություններ: Մասնավորապես՝ ժամկետանց պարտավորությունների մարման համար հաճախորդների հետ համապատասխան քննարկումների և հանդիպումների կազմակերպում/վարում, դատական և/կամ հետդատական փուլում գտնվող գործերով հաշտության համաձայնության պայմանների շուրջ բանակցությունների վարում:
 • Իրականացնում է սնանկության վարույթներով դիմումների, պահանջների և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի կազմում և ներկայացում:
 • Հետևում է իրեն ամրակցված խնդրահարույց վարկային պորտֆելի գործերով դատական, կատարողական և սնանկության գործընթացում գտնվող գործերի ընթացքին:
 • Պատրաստում է մահացած պարտապանների նկատմամբ ունեցած Ընկերության պահանջները և ներկայացնում է համապատասխան իրավասու/պաշտոնատար անձանց:
 • Իրականացնում է ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ մարմիններում ներակայացուցչություն, նրանցից ստացվող փաստաթղթերի ուսումնասիրություն, հաշվառում է այդ փաստաթղթերը, ստացված փաստաթղթերը տեղադրում է համապատասխան գործի փաթեթում, դրանցում անհամապատասխանությունների, անճշտությունների, սխալների, վրիպակների հայտնաբերման դեպքում կատարում է դրանց վերացման ուղղությամբ անհրաժեշտ գործողություններ:
 • Պատրաստում և ներկայացնում է հաճախորդներին, սնանկության կառավարիչներին, ՀՀ ԱՆ ՀԿԱԾ մարմիններին հասցեագրվող գրություններ, հսկողություն է իրականացնում սնանկության վարույթում գտնվող Ընկերության գործերով սնանկության կառավարիչների կողմից անհրաժեշտ գործողությունների իրականացման և դրանց իրավաչափության նկատմամբ:
 • Հետևում է սնանկության և հարկադիր էլեկտրոնային աճուրդներին, հաշվառում է նշանակված աճուրդները:
 • Ընկերության անունից մասնակցում է վարչական վարույթներին, անհրաժեշտության դեպքում նաև դատական նիստերին, հանդես է գալիս պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, իրավապահ մարմիններում՝ Ընկերության իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության համար:
 • Իրավաբանական վարչության ղեկավարի հանձնարարությամբ իրականացնում է իրավաբանական վարչության գործառույթների մեջ մտնող այլ հանձնարարություններ և առաջադրանքներ:
 • Իրականացնում է նաև իր հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապված և ղեկավարների կողմից տրված օրենքով և այլ օրենսդրական ակտերով նախատեսված կամ չարգելված այլ հանձնարարականներ:

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ`

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն,
 • Առնվազն 2 տարվա համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
 • Ֆինանսական կազմակերպություններում համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Փաստաբանի արտոնագրի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ՀՀ քաղաքացիական և քաղաքացիական դատավարության օրենսդրության, ՀՀ ԿԲ կանոնակարգերի, վարկային կազմակերպությանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերի իմացություն,
 • Տեղեկատվությունը հավաքելու, վերլուծելու և հաշվետվություններ ներկայացնելու ունակություն,
 • Շփման և բանակցություններ վարելու գերազանց հմտություններ,
 • Վերլուծական և համադրական մտածողություն,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու կարողություն,
 • Գրավոր հաղորդակցության գերազանց հմտություններ,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, անգլերենի և ռուսերենի լավ իմացությունը առավելություն է,
 • Մասնագիտական զարգացման և վերապատրաստման պատրաստակամություն,
 • Համակարգչային գիտելիքների առկայություն (MS Office):

ԴԻՄԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ`

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր պաշտոնի պահանջներին, խնդրում ենք ուղարկել Ձեր ինքնակենսագրականը հետևյալ էլ․ հասցեին՝ career@finca.am` էլ. նամակի վերնագրում լրացնելով` «Իրավաբան – Անուն, Ազգանուն»: Ընտրության նախնական փուլն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն հարցազրույցի։