Գնումների կոորդինատոր/թիմի ղեկավար

Ժամկետ՝ 07/02/2022 - 20/02/2022
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Գնումների կոորդինատոր/թիմի ղեկավար
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Ադմինիստրատիվ և անվտանգության վարչություն

Աշխատանքի նկարագրություն

Գնումների կոորդինատորը/թիմի ղեկավարը պատասխանատու է գնումների թիմի աշխատանքների համակարգման համար, կազմակերպում և պլանավորում է աշխատակիցների աշխատանքները, լրամշակում Գնումների կանոնակարգը, վերահսկում գնումների ընթացակարգից բխող գործառույթների կատարումը, հետևում պայմանագրերի կազմմանն ու փաստաթղթաշրջանառությանը, հետևում պայմանագրերից բխող գործառույթների կատարմանը:

Հիմնական պարտականությունները

 • Կազմակերպել գնումների գործընթացը
 • Վերահսկել պահանջագրերի հավաքագրման, մշակման և հաստատման գործընթացները
 • Հետևել տեխնիկական մասնագրերի և առաջադրանքի պայմանների ապահովմանը
 • Կազմակերպել Գնումների կոմիտեի աշխատանքներն ու մրցութային հանձնաժողովի նիստերը, ամփոփել արձանագրությունները
 • Համեմատել և վերլուծել ստացված հայտերը/գնառաջարկները
 • Ամփոփել մրցույթի և /կամ գնահարցման արդյունքները և Գնումների կանոնակարգի պահանջներին համաձայն ներկայացնել վերադասի հաստատմանը
 • Վերահսկել գնումների գործընթացի փաստաթղթաշրջանառության, դրանց էլեկտրոնային և թղթային արխիվացման գործընթացները
 • Վերահսկել պայմանագրերի կազմման և հաստատման գործընթացները և դրանց ամբողջական կատարումը
 • Հետևել ապրանքների գնման, ծառայությունների մատուցման, աշխատանքների կատարման ժամկետներին
 • Կազմակերպել կորպորատիվ միջոցառումներ, ինչպես կազմակերպության ներքին աշխատակիցների, այնպես էլ արտաքին հյուրերի համար
 • Հանդես գալ գնումների թիմի անունից
 • Համագործակցել այլ ստորաբաժանումների հետ, ժամանակին արձագանքել և պարզաբանել առաջացած հարցերը
 • Լրամշակել գնումները կարգավորող փաստաթղթերը, հանդես գալ նոր առաջարկություններով
 • Իրականացնել աշխատանքի նկարագրով սահմանված հիմնական պարտականությունների հետ փոխկապված այլ հանձնարարականներ

Հիմնական պահանջները

 • Գնումների մասնագետի առնվազն երկու տարվա փորձ
 • Ղեկավարման առնվազն մեկ տարվա փորձ
 • Բարձրագույն կրթություն
 • Հայերենի գերազանց, ռուսերենի, անգլերենի լավ իմացություն
 • MS Office ծրագրի տիրապետում (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Հաստատված բյուջեով աշխատելու կարողություն, ծախսերը խնայող միջոցների մշակում և կիրառում, շահույթի և եկամուտների խթանում, կազմակերպության ռեսուրսների խնայողության ձգտում
 • Վերլուծական և քննադատական մտածողություն, ուշադրություն մանրուքներին և ճշտապահություն
 • Գերազանց միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ
 • Գերակայություններ սահմանելու, միաժամանակ մի քանի աշխատանք կատարելու և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն
 • Խնդիրների լուծման կարողություն

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Տարեկան բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Վճարովի հավելյալ ոչ աշխատանքային օրեր
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք լրացնել ստորև դիմումը՝ կցելով Ձեր CV-ն: