Գնումների մասնագետ

Ժամկետ՝ 04/01/2023 - 18/01/2023
Աշխատավայր՝ Երևան
Հաստիք՝ Գնումների մասնագետ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ Անվտանգության և ադմինիստրատիվ վարչություն

Աշխատանքի նկարագրություն

Գնումների մասնագետը պատասխանատու է Ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված կարգով ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու, փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման, իր կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվություն ներկայացնելու համար:

 Հիմնական պարտականությունները

 • Կազմակերպել գնումների գործընթացը
 • Կազմակերպել մատակարարների ընտրության գործընթացը
 • Կազմակերպել և վերահսկել պայմանագրով սահմանված պարտականությունների իրականացումը
 • Մշակել կազմակերպության ստորաբաժանումներից ստացված պահանջագրերը
 • Մշակել քաղաքացիաիրավական պայմանագրերը
 • Հետևել պայմանագրերի իրականացման ժամկետների պահպանմանը
 • Համագործակցել այլ ստորաբաժանումների հետ, ժամանակին արձագանքել և պարզաբանել առաջացած հարցերը
 • Ըստ անհրաժեշտության կատարել ղեկավարի կողմց տրված այլ հանձնարությունները

Հիմնական պահանջները

 • Առնվազն 1-2 տարվա համապատասխան փորձ,
 • Բարձրագույն կրթություն, ցանկալի է բիզնեսի կառավարման, ֆինանսների կամ իրավաբանության ոլորտում,
 • Հայերենի գերազանց տիրապետում, ռուսերենի և անգլերենի լավ տիրապետում,
 • MS Office ծրագրի տիրապետում (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook),
 • Հաստատված բյուջեով աշխատելու կարողություն, ծախսերը խնայող միջոցների մշակում և կիրառում, շահույթի և եկամուտների խթանում, կազմակերպության ռեսուրսների խնայողության ձգտում,
 • Վերլուծական և քննադատական մտածողություն, ուշադրություն մանրուքներին և ճշտապահություն,
 • Գերազանց միջանձնային և հաղորդակցման հմտություններ,
 • Գերակայություններ սահմանելու, միաժամանակ մի քանի աշխատանք կատարելու և ինքնուրույն աշխատելու կարողություն,
 • Խնդիրների լուծման կարողություն:

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

 Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: