Գանձապահ

Ժամկետ՝ 23/01/2023 - 31/01/2023
Աշխատավայր՝ Գյումրի
Հաստիք՝ Գանձապահ
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ «Գյումրի» մասնաճյուղ

Աշխատանքի նկարագրություն

Ժամանակավոր պայմանագիր

Գանձապահը պատասխանատու է դրամարկղ-դրամապահոց հանգույցների միջև կանխիկի շարժի կազմակերպման, այդ գործարքներին վերաբերող փաստաթղթերի լրացման, վարկերի հետվճարների և տրամադրումների, արտարժույթի փոխանակաման կանխիկ/անկանխիկ հաշվապահական ձևակերպուման գործարքներն իրականացնելու համար։

 Հիմնական պարտականություններ

 • Լրացնել դրամարկղ-դրամապահոց հանգույցների միջև կանխիկի շարժի կազմակերպումը և այդ գործարքներին վերաբերող փաստաթղթերի լրացումը
 • Ստուգել վճարվելիք գումարի ճշգրտությունը, հաստատող փաստաթղթում վճարողի և ստացողի կողմից պահանջվող ստորագրությունների առկայությունը
 • Իրականացնել արտարժույթի փոխանակման, ինչպես նաև արտարժութային և ՀՀ դրամով արտացոլված վարկերի տրամադրման և հետվճարների գանձման գործարքները
 • Իրականացնել վարկերի հետվճարների հաշվապահական ձևակերպումները՝ վարկային պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան
 • Իրականացնել կանխիկի հետ աշխատանքում սահմանած կարգի և հրահանգերի ապահովում, այն է տեսանելի ձևով կանխիկի հաշվում, դրամարկղի մնացորդի ժամանակ առ ժամանակ ստուգում, տրամադրվող գումարի պատրաստում և ստուգում
 • Իրականացնել կանխիկ դրամի տեղափոխումը (բանկ կամ այլ մասնաճյուղ և հակառակը) մասնաճյուղի սեփական ուժերով կամ ինկասացիոն ծառայության միջոցով
 • Իրականացնել կանխիկ ՀՀ դրամով արտացոլված վարկերի տրամադրման և հետվճարների գանձման գործարքներ
 • Իրականացնել վարկերի անկանխիկ հետվճարների հաշվապահական ձևակերպումները՝ հիմնվելով համապատասխան մասնաճյուղի բանկային քաղվածքի վրա
 • Ըստ պահանջի` ներկայացնել հաշվետվություններ գործունեության համապատասխան ոլորտների վերաբերյալ
 • Ներքին գործուղումներին մասնակցելու պատրաստակամություն

Հիմնական պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն, նախընտրելի է տնտեսագիտական կամ հարակից ոլորտներում (կարող են դիմել նաև բուհի ավարտական կուրսի ուսանողները)
 • Համապատասխան աշխատանքային փորձը ցանկալի է
 • Շփման և հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն
 • MS Word և Excel ծրագրերի լավ իմացություն, Հայկական ծրագրերի (ՀԾ) իմացությունն առավելություն է
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է

 Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ
 • Տարեկան բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից)
 • Բժշկական ապահովագրություն
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ
 • Դասընթացներ
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն

 Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են ներկայացված պահանջներին, ապա կարող եք դիմել թափուր հաստիքի համար այստեղ: