Գանձապահ կամ Բիզնեսի զարգացման մենեջեր (Վարկային մասնագետ)

Ժամկետ՝ 13/12/2021 - 23/12/2021
Աշխատավայր՝ Գորիս
Հաստիք՝ Գանձապահ կամ Բիզնեսի զարգացման մենեջեր (Վարկային մասնագետ)
Բաժին / Մասնաճյուղ՝ «Գորիս» մասնաճյուղ

Աշխատանքի ընդհանուր նկարագրություն

Ժամանակավոր պայմանագիր

Գանձապահը կամ Բիզնեսի զարգացման մենեջերը (Վարկային մասնագետը) պատասխանատու է ՖԻՆՔԱ թիրախային շուկայում բիզնես, գյուղատնտեսական, սպառողական և այլ վարկատեսակների զարգացման և աճի, հաճախորդների ներգրավման, ֆինանսատնտեսական վերլուծությունների, վարկերի տրամադրման, ինչպես նաև դրամարկղ-դրամապահոց հանգույցների միջև կանխիկի շարժի կազմակերպման, այդ գործարքներին վերաբերող փաստաթղթերի լրացման, վարկերի հետվճարների և տրամադրումների, արտարժույթի փոխանակման կանխիկ/անկանխիկ հաշվապահական ձևակերպման գործարքներն իրականացնելու համար։

 Հիմնական պարտականությունները

 • Իրականացնել դրամարկղ-դրամապահոց հանգույցների միջև կանխիկի շարժի կազմակերպումը և այդ գործարքներին վերաբերող փաստաթղթերի լրացումը,
 • Ստուգել վճարվելիք գումարի ճշգրտությունը, հաստատող փաստաթղթում վճարողի և ստացողի կողմից պահանջվող ստորագրությունների առկայությունը,
 • Իրականացնել արտարժույթի փոխանակման, ինչպես նաև արտարժութային և ՀՀ դրամով արտացոլված վարկերի տրամադրման և հետվճարների գանձման գործարքները,
 • Իրականացնել վարկերի հետվճարների հաշվապահական ձևակերպումները՝ վարկային պայմանագրով սահմանված ժամանակացույցին համապատասխան,
 • Իրականացնել կանխիկի հետ աշխատանքում սահմանված կարգի և հրահանգերի ապահովում, այն է տեսանելի ձևով կանխիկի հաշվում, դրամարկղի մնացորդի ժամանակ առ ժամանակ ստուգում, տրամադրվող գումարի պատրաստում և ստուգում
 • Իրականացնել կանխիկ դրամի տեղափոխումը (բանկ կամ այլ մասնաճյուղ և հակառակը) մասնաճյուղի սեփական ուժերով կամ ինկասացիոն ծառայության միջոցով,
 • Իրականացնել կանխիկ ՀՀ դրամով արտացոլված վարկերի տրամադրման և հետվճարների գանձման գործարքներ,
 • Իրականացնել վարկերի անկանխիկ հետվճարների հաշվապահական ձևակերպումները՝ հիմնվելով համապատասխան մասնաճյուղի բանկային քաղվածքի վրա,
 • Ըստ պահանջի` ներկայացնել հաշվետվություններ գործունեության համապատասխան ոլորտների վերաբերյալ,
 • Ուղիղ մարքեթինգի միջոցով ներգրավել հաճախորդների և խորհրդատվություն ներկայացնել կազմակերպության կողմից մատուցվող ֆինանսական ծառայությունների պայմանների վերաբերյալ,
 • Կազմել վարկային փաթեթներ, իրականացնել ֆինանսատնտեսական վերլուծություն, և կատարել վարկային ռիսկերի գնահատում, վարկային կոմիտեի ներկայացում և վարկի տրամադում,
 • Տեղեկացնել հաճախորդներին և երաշխավորներին իրենց իրավունքների և պարտականությունների մասին,
 • Իրականացնել հետվճարային և ընթացիկ մոնիտորինգներ,
 • Թիրախների սահմանում, իրականացում:

Հիմնական պահանջները

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Վարկային մասնագետի կամ գանձապահի փորձի առկայությունը կիտվի որպես առավելություն,
 • Ներքին գործուղումներին մասնակցելու պատրաստակամություն,
 • Բանակցելու և հաղորդակցվելու գերազանց հմտություններ,
 • Վերլուծական մտածողություն,
 • Կոնֆլիկտային և բարդ իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու և արդյունավետ լուծման ունակություն,
 • Ստրեսակայունություն,
 • Շփման և հաճախորդների սպասարկման գերազանց հմտություններ,
 • Նվիրվածություն աշխատանքին և ուշադրություն մանրուքներին,
 • Սեղմ ժամկետներում աշխատելու ունակություն,
 • Համակարգչային ծրագրերի իմացություն MS Office (Excel, Word), AS-Bank 4,
 • Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացությունը ցանկալի է,
 • Հուսալիություն և սեղմ ժամկետներում առաջադրանքներն ինքնուրույն և/կամ թիմային կատարելու ունակություն,
 • Ժամանակի կառավարում:

Արտոնությունների փաթեթ

 • Մրցակցային աշխատավարձ,
 • Բոնուսներ (կախված է կազմակերպության կատարողականից),
 • Բժշկական ապահովագրություն,
 • Պարգևատրումներ ամուսնության և երեխայի ծննդյան կապակցությամբ,
 • Դասընթացներ,
 • Կորպորատիվ միջոցառումներ,
 • Միջազգային կազմակերպությունում աճելու և զարգանալու հնարավորություն:

Դիմելու կարգը

Եթե Ձեր տվյալները համապատասխանում են թափուր աշխատատեղի պահանջներին, խնդրում ենք լրացնել ստորև դիմումը՝ կցելով Ձեր ինքնակենսագրականը (ռեզյումեն):