ՖԻՆՔԱ Հայաստանը մասնաճյուղն է ՖԻՆՔԱ Իմփեքթ Ֆայնենս Ցանցի՝ 20 միկրովարկավորման և ֆինանսական հաստատությունների խումբ, որը մատուցում է սոցիալապես պատասխանատու ֆինանսական ծառայություններ և հնարավորություն ընձեռում ցածր եկամուտ ունեցող ձեռնարկատերերին ներդրում կատարելու իրենց ապագայում:

ՖԻՆՔԱ ԻՄՓԵՔԹ ՖԱՅՆԵՆՍԻ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՖԻՖ Ցանցը առաջնորդվում է մեկ պաշտոնական առաքելությամբ, այն է` հիմնավոր լուծումների միջոցով հաղթահարել աղքատությունը` օգնելով մարդկանց ստեղծել ակտիվներ, նոր աշխատատեղեր և բարձրացնել իրենց կենսամակարդակը:

ՖԻՆՔԱ ԻՄՓԵՔԹ ՖԱՅՆԵՆՍԻ ՆՊԱՏԱԿԸ

Լինել ոչ ավանդական համայնքային ֆինանսական կառույց, որը շահույթով և մեծ պատասխանատվությամբ մատուցում է նորարարական և օգտակար ֆինանսական ծառայություններ՝ հնարավորություն ընձեռելով ցածր եկամուտ ունեցող անհատներին և համայնքներին ներդրում կատարելու իրենց ապագայում:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տեղակայված լինելով Վաշինգտոնում` ՖԻՆՔԱ Իմփեքթ Ֆայնենսը Աֆրիկայի, Եվրասիայի, Միջին Արևելքի, Հարավային Ամերիկայի 20 երկրներում գործող ընկերությունների միջոցով ծառայություններ է մատուցում ավելի քան 1.6 մլն հաճախորդի: Հաճախորդների քանակով ՖԻՆՔԱ–ն առաջատար դիրք է գրավում աշխարհի տարբեր երկրներում գործող միկրոֆինանսական հաստատությունների շրջանում: