Սիրելի հաճախորդներ, տեղեկացնում ենք, որ կորոնավիրուսի տարածման արդյունքում ստեղծված արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված ժամկետանց պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկությունները հունիս ամսին ևս չեն ներկայացվում ԱՔՌԱ վարկային բյուրո և չեն արտացոլվում վարկային զեկույցում: Համաձայն ՀՀ Կենտրանական բանկի հրահանգի՝ ուշացումների արտացոլումը վարկային զեկույցում վերսկսվելու է հուլիսի 1-ից: