ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023 թ. օգոստոսի 30-ին իրականացվել է  AMFNCAB2EER0 և  AMFNCAB2FER7  պարտատոմսերի  առաջին արժեկտրոնների վճարումը:

Պարտատոմսերի թողարկման ծրագրային ազդագիր

Դոլարային պարտատոմսերի թողարկման վերջնական պայմանները

Դրամային պարտատոմսերի թողարկման վերջնական պայմանները