«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2020թ․ օգոստոսի 25-ին իրականացվել է AMFNCAB26ER3 պարտատոմսերի երրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները