«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023 թ. օգոստոսի 16-ին իրականացվել է  AMFNCAB2CER4 և  AMFNCAB2DER2 պարտատոմսերի  երրորդ արժեկտրոնների վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները