«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023 թ. օգոստոսի 10-ին իրականացվել է  AMFNCAB27ER1 պարտատոմսերի  երրորդ արժեկտրոնների վճարումը:

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները