Տեղեկացնում ենք, որ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2024 թ. փետրվարիի 16-ին իրականացվել է  AMFNCAB2CER4 և  AMFNCAB2DER2 պարտատոմսերի  հինգերորդ արժեկտրոնների վճարումը: