Տեղեկացնում ենք, որ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023 թ. նոյեմբերի 30-ին իրականացվել է  AMFNCAB2EER0 և  AMFNCAB2FER7  պարտատոմսերի  երկրորդ արժեկտրոնների վճարումը: