Սիրելի հաճախորդներ,

Այսուհետ կարող եք ՖԻՆՔԱ-ի վարկերի մարումներ իրականացնել «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի՝ Հայաստանի բոլոր քաղաքներում և գյուղերում գործող 850 փոստային բաժանմունքներում: Վճարում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ վարկային պայմանագրի համարը: 10010 000 ՀՀ դրամի չափով վճարումների համար գործում է 100 ՀՀ դրամ միջնորդավճար, իսկ 10 001100 000 ՀՀ դրամի համար՝ 300 ՀՀ դրամ: