Տեղեկացնում ենք, որ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023 թ. հոկտեմբերի 20-ին իրականացվել է  AMFNCAB29ER7 պարտատոմսի երրորդ արժեկտրոնի վճարումը: