Տեղեկացնում ենք, որ «ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2023 թ. նոյեմբերի 16-ին իրականացվել է  AMFNCAB2CER4 և  AMFNCAB2DER2 պարտատոմսերի  չորրորդ արժեկտրոնների վճարումը: