Տեղեկացնում ենք ձեզ, որ ՖԻՆՔԱ ՈՒՎԿ 08․09․2023թ ներկայացրած դիմումի և «Հայաստանի ֆոնդային բորսա» ԲԲԸ-ի Գլխավոր տնօրենի 27․09․2023թ․-ին կայացրած NՑՊ031-09/23 որոշման համաձայն «ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ (FNCAB7) պարտատոմսերը պարտատոմսերի հիմնական (Abond) ցուցակից 02.10.2023թ․-ից տեղափոխվելու  են պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակ։