«ՖԻՆՔԱ» ՈՒՎԿ ՓԲԸ կողմից 2019 թ. փետրվարի 22-ին իրականացվել է հետևյալ պարտատոմսերի մարումը և չորրորդ արժեկտրոնի վճարումը:


Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 25 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 4 000 000 ԱՄՆ դոլար
Քանակը 150 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 7.5%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը Կիսամյակային
Տեղաբաշխողը «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ՓԲԸ


 

Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագիր

Թողարկման վերջնական պայմանները