«ՖԻՆՔԱ» ՈւՎԿ ՓԲԸ կողմից 2021թ․ ապրիլի 26-ին իրականացվել է AMFNCAB25ER5 պարտատոմսերի չորրորդ արժեկտրոնի վճարումը:

 

Պարտատոմսերի ծրագրային ազդագիր
Թողարկման վերջնական պայմանները